ESG Rapport

Bæredygtigheds rapportering (ESG) kan styrke din konkurrenceevne.

Krav fra kunder, samarbejdspartnere, investorer, banker mv. gør, at ESG-rapportering er kommet for at blive. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Ligesom man skal udarbejde et årsregnskab og en årsrapport, så skal man i fremtiden også udarbejde en bæredygtighedsrapport, der giver et billede af virksomhedens bæredygtighedsprofil.

ESG365 Dashboard

Byg din bære­dygtigheds­rapport med disse tre elementer

1

ESG-standarder

21 ESG-standarder udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Det er et godt sted at starte sin ESG-rejse på en troværdig og overskuelig måde.

2

FNs Verdensmål

Brug FNs Verdensmål som inspiration til egne bæredygtigheds-indsatser, så I sætter jeres eget præg på ESG-rapporten.

3

Certifikater, Mærkninger,
UN Global mv.

Inkluder principper fra UN Global, mærkningsordniger, certificeringer mm. i jeres bæredygtighedsrapport.

Gode råd til Bæredygtigheds rapportering

ESG365 Demo Rapport

Brug klima­kompasset til miljø­data

ESG365 anbefaler at virksomheder med under 100 medarbejdere bruger Energistyrelsens Klimakompas til at komme igang med at indhente miljødata. Klimakompasset er baseret på principperne i GHG-protokollen, og du kan derfor anvende Klimakompasset som input til dit klimaregnskab. Læs vejledningen her:

Klimakompasset