Support

Du er velkommen til at kontakte os og få hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ESG365, så skriv en mail til support@esg365.dk, så vil vi svare så hurtigt som muligt. Af hensyn til medarbejderne svarer vi kun på henvendelser på hverdagene.

Du kan evt. finde svar på dit spørgsmål i nedenstående FAQ

ESG365 Planlægning

FAQ

Har du spørgsmål kan du se om du kan finde svar i denne FAQ. Du er også velkommen til at skrive til support@esg365.dk

Generelt

Man kan oprette det antal brugere, der er brug for. Man tildeles brugernavne og password, efter man har bestilt abonnement.

Der findes mange forskellige ESG-nøgletal. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen fælles europæisk standard for ESG-nøgletal målrettet små og mellemstore virksomheder.

ESG365 tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens idékatalog om ESG-nøgletal, der består af 21 udvalgte nøgletal.

Som udgangspunkt bør du opgøre alle 21 nøgletal og kun udelade nøgletal, hvis det ikke er relevant for din type virksomhed, eller at du har særlige dataudfordringer.

Miljø (E)

“E” står for miljø, og det repræsenterer de miljømæssige kriterier, virksomheder og investorer vurderer for at vurdere en organisations indvirkning på miljøet.

Det er en god idé at starte med Scope 1 og Scope 2, som er virksomhedens direkte CO2-udslip.

Scope 3 er mere kompliceret og det tager længere tid. Det er god stil at skrive rapporten hvor langt man er med Scope 3, og hvornår man er klar til at offentliggøre data på det indirekte Co2-udslip.

Man bruger Klimakompasset, som er gratis at bruge. De hovedresultater man når frem til i Klimakompasset taster man ind i ESG365.

Man finder Klimakompasset her: https://klimakompasset.dk/


Det er muligt at beregne energiforbrug i ESG365.

Social

“S” repræsenterer de sociale faktorer, der omfatter forholdet mellem en virksomhed og dens medarbejdere, samfundet og interessenter.

Man har mulighed for at lave egne indsatser f.eks. indenfor diversitet eller inklusion og koble dem med et verdensmål. Man måler på “egne” indsatser på samme måde som de 21 standard-ESG-målepunkter.

FTE (Full-Time Equivalent): FTE måler arbejdstid i forhold til en fuldtidsmedarbejder for at sammenligne arbejdskraftbehov.

LTIF (Lost Time Injury Frequency): LTIF måler hyppigheden af alvorlige arbejdsskader, der kræver mistet arbejdstid pr. en million arbejdstimer. Jo lavere værdien er, jo sikrere er arbejdspladsen

Et eksempel på hvordan det fungere:

  • 30 ansatte arbejder på fuld tid og arbejder hver især 40 timer om ugen.
  • 10 ansatte arbejder på deltid og arbejder hver især 20 timer om ugen.


For at beregne det samlede antal FTE for denne arbejdsstyrke bruger vi følgende beregning:

  • 40 fuldtidsmedarbejdere (40 FTE)
  • 10 deltidsmedarbejdere, hvor hver arbejder halvdags (10 medarbejdere x 0,5 FTE hver = 5 FTE)

Samlet antal FTE = 40 FTE + 5 FTE = 45 FTE

LTIF = (Antal skader med mistet arbejdstid / Samlet antal arbejdstimer) x 1.000.000

Hvis vi antager, at hver medarbejder arbejder 2.000 timer om året (fuldtidsarbejde), og der er 45 FTE i virksomheden:

LTIF = (5 skader / (45 FTE x 2.000 timer pr. FTE)) x 1.000.000 LTIF = (5 skader / 90.000 timer) x 1.000.000 LTIF = 55,56

Governance

“G” står for governance (ledelse) og repræsenterer de faktorer, der omhandler måden, hvorpå en virksomhed ledes og styres.

Governance omfatter sammensætningen af virksomhedens bestyrelse, inklusive mangfoldighed og uafhængighed af bestyrelsesmedlemmerne. Det indebærer også at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig ekspertise og erfaring til at træffe informerede beslutninger.

Corporate governance refererer til måden, hvorpå en virksomhed ledes og kontrolleres. Dette omfatter forholdet mellem aktionærer, bestyrelse og ledelse samt den overordnede struktur og ansvarsfordeling i virksomheden. 

Klimakompasset

Support til klimakompasset

Hvad er Klimakompasset? Ved hjælp af Klimakompasset kan du beregne det udslip af drivhusgasser, der er forbundet med din virksomheds aktiviteter. Klimakompasset er opbygget, så det kan anvendes af mange forskellige virksomheder. Det betyder, at det kan bruges til at udarbejde detaljerede klimaregnskaber, hvis du og din virksomhed har behov for det, men det er ikke nødvendigt at bruge alle dele af værktøjet, hvis du ikke har brug for det.

Hovedresultateterne af dit arbejde med Klimakompasset taster du ind i ESG365. Du kan hente vejledningen til Klimakompasset her: Vejledning

Der er både vejledning og FAQ på Klimakompassets vejledningsside, når man er logget ind på Klimakompasset.dk