Ydelser

Ledelse (G)

Governance handler om, hvordan en virksomhed drives og styres.

Governance handler om, hvordan en virksomhed drives og styres. Det involverer processer og politikker, der styrer, hvordan beslutninger træffes i virksomheden, eksempelvis hvordan bestyrelsen er struktureret, hvordan ledelsen fungerer, og hvordan virksomheden forholder sig til skattebetaling og bekæmpelse af korruption. Alle disse elementer er vigtige for virksomhedens generelle sundhed og kan have stor indflydelse på dens langsigtede succes.

Desuden er governance tæt forbundet med de sociale og miljømæssige aspekter af ESG. En virksomhed med effektiv governance vil være bedre rustet til at håndtere disse spørgsmål og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid.”

God governance handler ikke kun om virksomhedens interne procedurer, men også om, hvordan den interagerer med samfundet og miljøet. For eksempel kan en virksomhed med en stærk governance-struktur have procedurer på plads til at håndtere miljøspørgsmål (som reduktion af CO2-udledning) og sociale spørgsmål (som arbejdsforhold og menneskerettigheder). Ved at håndtere disse spørgsmål effektivt kan virksomheden bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Governance (styring) handler om disse områder i virksomheden.

Bestyrelses­praksis

Dette omfatter sammensætningen af virksomhedens bestyrelse, inklusive mangfoldighed og uafhængighed af bestyrelsesmedlemmerne. Det indebærer også at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig ekspertise og erfaring til at træffe informerede beslutninger.

Etik og integritet

Dette omfatter etiske retningslinjer og politikker, der sikrer, at virksomheden driver sin forretning på en ansvarlig og retfærdig måde. Det indebærer også at håndhæve høj standard for adfærd og imødegå interessekonflikter.

Risikostyring

Governance omfatter også identifikation, vurdering og styring af virksomhedens risici. Dette indebærer at have passende systemer og processer på plads for at identificere og håndtere både finansielle og ikke-finansielle risici, herunder miljømæssige og sociale risici.

Gennem­sigtighed og rapportering

Det er vigtigt for en virksomhed at være åben og gennemsigtig om sine aktiviteter og resultater. Dette omfatter offentliggørelse af relevant information om virksomhedens ESG-præstationer og rapportering.

ESG-Rådgivning

Pakke 3

Køb et ESG-rådgivningsabonnement og få sparring og hjælp til at få jeres ESG-indsats UD af regnearket og IND i virksomhedskulturen.

Vi sætter et Team tilpasset jeres behov for udvikling. 24 timer i alt som kan bruges op til fire sammenhængende sessioner.

Priseksempel: 3000,- pr. måned i 12 mdr. ex. moms og transport eller 6.000,- pr. måned i 6 måneder ex. moms og transport.

Sådan arbejder du med virksomheds-ledelse

I dybden med G-nøgletal

Oversigten over opgørelsen af dine standard ESG-nøgletal bør ikke stå alene. Du kan derfor med fordel forholde dig konkret til de forskellige nøgletal.

Indholdet i dette afsnit afhænger af hvad opgørelsen af ESG-nøgletal viser, men du kan fx beskrive:

Lønforskel mellem CEO og medarbejdere

  • Hvad viser opgørelsen om lønforskellen mellem CEO og medarbejdere?
  • Er virksomheden tilfreds med niveauet for lønforskellen mellem CEO/medarbejder?
  • Har der været en positiv/negativ udvikling?
  • Giver opgørelsen anledning til nye tiltag?

Lønforskel mellem køn

  • Er der lønforskel mellem kønnene i virksomheden? Hvis ja, hvad skyldes dette?
  • Har der været en positiv/negativ udvikling?
  • Kommer din virksomhed til at iværksætte tiltag for at sikre ligeløn mellem kønnene?

    Kilde: Virksomhedsguiden.dk
ESG365

Brug UN Global Compact i din bæredygtigheds-rapportering

Når man er medlem af UN Global Compact skriver man under på at leve op til 10 principper. Det er principper indenfor Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. Områder som er meget relevante, når man udarbejder sin bæredygtighedsrapport.

ESG365 UN Global Compact