Ydelser

Social (S)

Social bæredygtighed handler om mennesker

Det sociale regnskab handler om mennesker. Sociale data kan være f.eks. sygefravær, medarbejdertilfredshed, kønskvotering men også f.eks. inklusion af mennesker på kanten af arbejdsmarkede og fastholdelse af seniorer kan tælle positivt med i virksomhedens sociale regnskab.

ESG-Rådgivning

Pakke 3

Køb et ESG-rådgivningsabonnement og få sparring og hjælp til at få jeres ESG-indsats UD af regnearket og IND i virksomhedskulturen.

Vi sætter et Team tilpasset jeres behov for udvikling. 24 timer i alt som kan bruges op til fire sammenhængende sessioner.

Priseksempel: 3000,- pr. måned i 12 mdr. ex. moms og transport eller 6.000,- pr. måned i 6 måneder ex. moms og transport.

Redskaber til at arbejde med Social Bæredygtighed

I ESG365 er der en række standard nøgletal man kan arbejde med, men der er også mulighed for at oprette egne indsatser med et link til FNs Verdensmål. Videnshuset Cabi har udarbejdet rigtig meget nyttig inspiration til at arbejde med S i ESG-rapporten f.eks. på disse otte områder:

 • Bred rekruttering af ledige
 • Opkvalificering af udsatte
 • Job og handicap
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Samarbejde med lokalområdet
 • Sociale hensyn ved indkøb
 • Diversitet og inklusion

I dybden med S-nøgletal Oversigten over opgørelsen af dine ESG-nøgletal bør ikke stå alene. Du kan derfor med fordel forholde dig konkret til de forskellige nøgletal. Her er nogle standard ESG-målepunktet, du kan arbejde med i din rapport:

 • Sygefravær
 • Arbejdsulykker
 • Kønsdiversitet

Du kan arbejde mere i dybden på alle områder ved at stille disse spørgsmål?

 1. Hvad viser opgørelsen?
 2. Er der sket en positiv/negativ udvikling?
 3. Giver opgørelsen anledning til nye tiltag?

Kilde: Virksomhedsguiden.dk

ESG365 Møde

Brug FNs Verdensmål som inspiration til sociale indsatser.

Læs mere her: Verdensmål

ESG365 Folkemøde Bornholm