Erhvervsstyrelsen står bag Klimakompasset, et gratis online redskab, der bygger på den internationalt anerkendte Greenhouse Gas-protokol. Klimakompasset hjælper dig til at skabe overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser samt få idéer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimaaftryk.

Mange virksomheder oplever krav fra forskellig side i forhold til at kunne dokumentere CO2-aftryk. Det kan være fra kunder der skal rapportere klimaaftryk som følge af nye regler fra EU. Det kan også være fra medarbejdere, der sætter pris på at arbejde i virksomhed, der prioriterer klimaindsatsen.

I ESG365 er der ikke indbygget CO2-beregninger. Softwaret er baseret på, at man bruger Klimakompasset, og indtaster data derfra i ESG365. Dette for at sikre så præcis beregning som muligt. Når man udregner sit CO2 aftryk i Klimakompasset, så er der indlagt en række såkaldte emissionsfaktorer, som bruges til at beregne virksomhedens udledninger. Disse faktorer opdateres, og derfor er det mest sikkert at foretage beregningerne i Klimakompasset.

Start med at måle jeres direkte udledninger (Scope 1 og 2) når I skal lave ESG-regnskab.

Det kan godt være en stor opgave, at måle virksomhedens samlede udledninger særligt når man skal måle både det den direkte (Scope 1 og 2) samt den indirekte udledning (Scope 2). Det er fint, at starte med den direkte udledning (Scope 1 og 2) Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer, altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion. Scope 2 er de indirekte udledninger fra forsynet energi, herunder elektricitet og fjernvarme. Her sker udledningen et andet sted, fx på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.

Scope 3 dækker alle de indirekte udledninger. Det kan f.eks. være hos underleverandører, brug af produkter, affaldsbehandling (deponering, genbrug, forbrænding) og transport af produkter. Scope 3 dækker således udledninger i virksomhedens værdikæde fra leve- randører til forbrug af produktet.

Få hjælp til at komme igang med at indsamle miljødata

ESG365 er en skabelon til at hjælpe virksomheder med at komme igang med bæredygtighedsrapportering. Man tegne et abonnement for et år af gangen. Skal man have hjælp til at komme igang med at bruge Klimakompasset, så tilbyder vi en CO2-pakke med fem timers undervisning af vores rådgiver Glen Teka, så man kommer igang på den rigtige måde. Startpakken indeholder rådgivning til Scope 1 og 2, samt en vurdering af hvad der skal til for at komme i mål med Scope 3.

Læs mere om Environment (E), det første bogstav i ESG her:

Læs mere om Klimakompasset her: https://klimakompasset.dk/