Den finansielle sektor har sat sig alt for tungt på ESG-rådgivningen. Det hæmmer innovationen og virksomhedernes mulighed for at bruge ESG som springbræt til at skabe mere udvikling, mener Herning-iværksætter.

I dag ser et nyt ESG-software dagens lys – ESG365.dk, der er udviklet af firmaet ESG365 ApS med base i Herning. Stifter og CEO, Per Ørum lægger i sin lancering af softwaret vægt på, at man ikke skal lave ESG-regnskab for bankens eller revisorens skyld. Ifølge Herning-iværksætteren skal man lave det for at udvikle sin virksomhed.

”Jeg tror det er de færreste virksomheder som finder det særligt motiverende at starte dagen med 21 spørgsmål fra sin bank. Når jeg ser på de ESG-produkter der har ramt markedet, så bærer de efter min overbevisning alt for meget præg af den finansielle sektor, som umiddelbart har et andet fokus end udvikling, innovation og virksomhedskultur”, siger Per Ørum efter at der er opstået et stort marked for ESG-produkter i forlængelse af, at der i EU er besluttet regler, hvor større virksomheder i fremtiden skal rapportere på deres ESG-data.

Per Ørum

ESG står for Environment (Miljø), Social (Social) og Governance (Ledelse), og kommer til at påvirke de fleste virksomheder i fremtiden. De mindre virksomheder bliver indirekte ramt, da deres virksomhedskunder vil efterspørge forskellige data, som f.eks. CO2-aftryk, sygefravær, kønskvotienter. Mange SMV-virksomheder skal derfor i gang med at indsamle data om deres arbejdsplads, og det er denne målgruppe ESG365.dk går efter. 

”Det skal ikke være en sur pligt at lave et ESG-regnskab. Vi har udviklet et produkt, hvor vi tager udgangspunkt i at det skal være til at forstå. Indenfor bæredygtighed og business er der alt for mange forkortelser og fremmedord, som gør det svært for særligt de små- og mellemstore virksomheder at forstå udfordringen, mener Per Ørum, og understreger, at det er vigtigt at komme i gang med rapporteringen af flere grunde.

”Først og fremmest for at tage samfundsansvar og skabe bæredygtig udvikling på arbejdspladsen. I en tid med mangel på arbejdskraft er det afgørende at motivere nuværende medarbejdere og inspirere kommende medarbejdere, og endeligt er det vigtigt at vise sine kunder, at man har styr på penalhuset, siger Per Ørum, der også ejer Kommunikationsbureauet Ørum Advice.

 Han forudser, at der vil komme et væld af ESG-produkter på markedet de kommende måneder, og opfordrer virksomhederne til at have fokus på, hvor de selv er i fødekæden mellem kunder og leverandører. Det er jo kun de helt store virksomheder, der er ramt direkte af ny lovgivning, og derfor er der forskel på, hvor mange indsatser man skal måle på. Mindre virksomheder skal ifølge Per Ørum have fokus på at komme i gang, og bygge sin bæredygtighedsrapportering op gradvis.